BULUT/CLOUD BAĞLANTISI

Okunan verileri istediğiniz formatta ve istediğiniz aralıklarla buluta gönderebilirsiniz. İnternet bağlantısının koptuğu durumlarda tüm veriler veritabanında saklanır. Ne kadar saklanacağı kullanıcı tarafından ayarlanır. İnternet bağlantısı sağlandığında tüm veriler buluta gönderilir. Doğrudan desteklenen bulut sunucular;

  • Amazon AWS
  • Microsoft Azure
  • Google
  • Siemens MindSphere
  • MQTT Server


GELİŞMİŞ VERİ OLUŞTURMA ORTAMI

Gelişmiş Veri Oluşturma Ortamı Gelişmiş script dili ile anlık okunan verileri ve veritabanında saklanan verileri kullanarak/işleyerek anlamlı veriler üretin.
Kullanılabilecek Fonksiyonlar;

  • Min
  • Max
  • Average
  • Sum


JSON VERİ ÖRNEKLERİ

Buffering: 1 Month
Cyclic : Yes
Interval: 1 Hour
{
"temp" : tagTemp,
"tempMin1Hour : min(tagTemp, "1 Hour"),
"tempMax8Hour : max(tagTemp, "8 Hour"),
"tempAverage1Day : average(tagTemp, "1 Day"),
"productSum : sum(tagCount, "1 Day"),
}


Broşür